Suscripción Boletines

CONTRACTACIÓ SERVEIS DE DOCÈNCIA PROGRAMA 45+ 2021. COMPETÈNCIES DIGITALS I OFFICE 365

Objecte del contracte:

CONTRACTACIÓ SERVEIS DE DOCÈNCIA PROGRAMA 45+ 2021. COMPETÈNCIES DIGITALS I OFFICE 365

Acord d'Adjudicació:

Mesa de contractació de 7 de setembre

Motivació de l'Adjudicació:

Es declara desert el procediment

Data de la publicació de l'Adjudicació:

07/09/2021

Import de l'Adjudicació (IVA no inclòs):

Desert

Empresa adjudicatoria:

Desert

Termini en el qual ha de procedir-se a la formalització del contracte:

Desert