Suscripción Boletines

CONTRACTACIÓ DE SERVEIS DE DOCÈNCIA PER Al PROGRAMA 45+, 2023

Objecte del contracte:

CONTRACTACIÓ DE SERVEIS DE DOCÈNCIA PER Al PROGRAMA 45+, 2023

Data de publicació:

26/04/2023

Data límit de presentació d'oferta:

11/05/2023

Òrgan de contractació:

Comité Executiu

Contractació:

Pública

Tipus de contractació:

Procediment obert

Pressupost màxim:

27.000 € (exempt d'IVA)

División por lotes:

  • Lot 1: 5.400 € (exempt d'IVA)
  • Lot 2: 5.400 € (exempt d'IVA)
  • Lot 3: 5.400 € (exempt d'IVA)
  • Lot 4: 5.400 € (exempt d'IVA)
  • Lot 5: 5.400 € (exempt d'IVA)

Lloc de presentació de proposicions:

Cambra València – Seu Central

Documentación: