Desenrotllament d'accions innovadores en la prestació de servicis i promoció del consum en els Centres Comercials Urbans (CCU) i en els principals eixos comercials urbans.
Les accions a desenrotllar en el marc d'esta actuació hauran d'estar dirigides a incentivar el consum i captació de nous clients en les àrees d'actuació.

Contacta

Victoria Guillén

contacto

Victoria Guillén

Gestión de proyectos
963 103 953
vguillen@camaravalencia.com

Club Cámara

Un club lleno de ventajas y servicios con el que relanzar tu empresa. Es una plataforma de negocios, basada en el concepto "doing business".

¿Quieres saber más?
Suscripción Boletines